Cerdà i la Barcelona del futur > índice

Cerdà I la Barcelona del futur:
Realitat vs Projecte

BUSQUETS, JOAN; COROMINAS, MIQUEL;

Cerdà i la Barcelona del Futur;
Barcelona CCCB, 2009

 

 

 


Projecte Innovador convertit en una gran realitat urbana.
Un projecte valuós i innovador
Discussions rellevants de l'evolució del projecte Cerdà
1L'Eixample: un mosaic.

2El Traçat de l'espai públic
La forma del traçat
Els ordres del traçat
L'ús superficial dels carrers
El subsòl com a espai de la racionalitat
L'estructura funcional dels espais públics
Les jerarquies dels carrers: models d'estructura

3Les cases de l'Eixample
La base morfològica de les mançanes
Diversitat tipològica
L'ordenança com a instrument de regulació
La mançana

4Plans i projectes per al desplegament de l'Eixample

5Els nous Eixamples
La rehabilitació de l'eixample
La recuperació dels patis de mançana
Espais lliures retrobats
La transformació de buits expectants i la construcció del front marítim: reiterpretant el porjecte Cerdà
6L'Eixample i la seva complexitat funcional
Les dades de l'Eixample
Diversitat d'usos

7Barcelona en la galeria de ciutats en xarxa

8L'Eixample de Barcelona i el futur
L'Eixample i l'àrea metropolitana
La idea metropolitana des de Cerdà
Cap a una reordenació urbanística de la regió metropolitana de Barcelona
Barcelona cent. Punts, línies i plans de futur

9L'Eixample d'avui

Cronologia de l'Eixample per dècades

Bibliografia

Interpretacions de l'Eixample