Cerdà i la Barcelona del futur >Exposició

Cerdà i la Barcelona del futur:
Realitat vs Projecte

BUSQUETS, JOAN; COROMINAS, MIQUEL;

Cerdà i la Barcelona del Futur;
Barcelona CCCB, 2009