12 tesis sobre l'eixample > introducció

12 tesis sobre l'eixample

SERRA, ENRIC;
GÓMEZ, EULÀLIA;

12 tesis sobre l'eixample
Barcelona, Edicions ETSAB - UPC, 2010

ISBN 9788460810278
151 pàgs.

18x18cm

 

 

 

“L’elaboració d’una tesi doctoral es fonamenta en el desig del coneixement per sí mateix; el coneixement d’un aspecte més o menys confús del món que ens envolta. Per tant, és un acte de generositat intel·lectual que neix de la curiositat. Una tafaneria seriosa que empeny a l’estudiós a lliurar-se a espais del saber fins aleshores inexplorats.

La dotzena de tesis que presentem en aquesta exposició van ser fetes per aspirants al doctorat que, en la tradició crítica del qüestionament, van caure en la temptació dels perquès i fins i tot dels què fer. La legitimitat dels perquès és més que raonable en l’àmbit dels fenòmens urbans i amb més raó si el fet estudiat és de la magnitud i singularitat de l’Eixample Cerdà. Els autors d’aquesta antologia coincideixen en el camp de recerca. Cadascun d’ells va furgar en el sac de drapaire ben farcit que era l’Eixample de la Barcelona del darrer quart del segle passat i en va extreure temes adients a les seves dèries i aptituds.

Tots plegats ens ofereixen les claus que desxifren el laberint complex que la nostra societat civil va haver de travessar al llarg de segle i mig per convertir la profecia inicial d’Ildefons Cerdà en la ciutat d’avui. Treballs que es troben entre els fruits més profitosos de la vida i miracles dels Departaments Universitaris i Centres de Recerca, entitats que han bressolat i orientat, mitjançant la direcció i la crítica, la pertinença dels objectius inicials i el rigor metodològic del seu desenvolupament.”

Enric Serra, comissari
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori