12 tesis sobre l'eixample > índice

12 tesis sobre l'eixample

SERRA, ENRIC;
GÓMEZ, EULÀLIA;
JIMÉNEZ, MARIO; ed.

12 tesis sobre l'eixample
Barcelona, Edicions ETSAB - UPC, 2010

 

 

8    ELS FILS I LA CORDA
      ENRIC SERRA, comissari de l’exposició

12  FANTASIA A LA GRANVIA
       MARIA RUBERT DE VENTÓS

       12 TESIS DOCTORALS EN RELACIÓ AL PROCÉS DE FORMACIÓ DE L’EIXAMPLE CERDÀ DE BARCELONA

16   MIQUEL COROMINAS AYALA | MANUEL DE SOLÀ-MORALES (1986) - JOAQUIM ESPANYOL (2010)
        LOS ORÍGENES DEL ENSANCHE DE BARCELONA.
        SUELO TÉCNICA E INICIATIVA

26   PERE GIOL DRAPER | FRUCTUÓS MAÑÁ (1986) - CÉSAR DÍAZ (2010)
        LA CASA DE VEÏNS DEL SEGLE XIX A BARCELONA

36   JOSÉ LUIS GÓMEZ ORDÓÑEZ | MANUEL DE SOLÀ-MORALES (1982) - ÀNGEL MARTÍN RAMOS (2010)
        EL URBANISMO DE LAS OBRAS PÚBLICAS

48   CRISTINA JOVER FONTANALS | ALBERT VIAPLANA (1994) - EDUARD BRU (2010)
        LA DIAGONAL
        GEOGRAFIA Y TÉCNICA

58    JAUME LLOBET LLOBET | MANUEL DE SOLÀ-MORALES (1985) - MANEL GUÀRDIA (2010)
        URBANITZACIÓ I PLANEJAMENT URBANÍSTIC BARCELONA, 1917-1936

72    FRANCESC MAGRINYÀ TORNER |MANUEL HERCE (2003) - ANTONIO FONT (2006)
        LA TEORÍA URBANÍSTICA DE ILDEFONS CERDÀ Y SU APLICACIÓN AL ENSANCHE DE BARCELONA
        UNA GÉNESIS DEL URBANISMO DE REDES

84   ANTONI PARICIO CASADEMUNT | FRUCTUÓS MAÑÀ (1998) - FERNANDO RAMOS (2010)
       ANÀLISI DEL SISTEMA CONSTRUCTIU A BASE DE MURS DE CÀRREGA UTILITZATS EN LA FORMACIÓ DE L’EIXAMPLE DE        BARCELONA

96  JOAQUIM SABATÉ BEL | MANUEL SOLÀ DE-MORALES (1998) - JOSEP PARCERISA (2010)
       EL PROYECTO DE LA CALLE SIN NOMBRE
       LOS REGLAMENTOS URBANOS DE LA EDIFICACIÓN

108 FERRAN SAGARRA I TRIAS | MANUEL TORRES CAPELL (1986) - ORIOL BOHIGAS (1997)
        BARCELONA, CIUTAT DE TRANSICIÓ 1848 - 1868
        EL PROJECTE URBÀ A TRAVÉS DELS TREBALLS DE L’ ARQUITECTEMIQUEL GARRIGA I ROCA

116 JAUME SANMARTÍ VERDAGUER | MANUEL DE SOLÀ-MORALES (1984) - CARLES LLOP (2010)
        VERS UNA REMODELACIÓ DE L’EIXAMPLE

126 ENRIC SERRA I RIERA | JOAN BUSQUETS (1993) - JOSÉ LUÍS OYÓN (2010)
        GEOMETRIA I PROJECTE DEL SÒL ALS ORÍGENS DE LA BARCELONA MODERNA: LA VILA DE GRÀCIA

136  XAVIER TAFUNELL SAMBOLA | MIQUEL COROMINAS (2010)
         LA CONSTRUCCIÓ RESIDENCIAL EN EL CREIXEMENT ECONÒMIC A BARCELONA 1854-1897

147  ELS AUTORS DE LES TESIS

151 CRITERIS DE SELECCIÓ I EDICIÓ