publicacions> altres publicacions> URBA-RE-MIX. De polígons industrials a barris mixtes> fitxa
           

 

URBA-RE-MIX. De polígons industrials a barris mixtes
Carles Crosas

Laboratori d'Urbanística de Barcelona .
Departament d'Urbanística i Ordenació de l Territori.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.
2023

ISBN-978-84-19184-02-3
279 pàgs.

 

 

 

 

 

Moltes ciutats d’arreu estan discutint avui com transformar els seus antics llocs industrials. Després d'un període d'eufòria en què els nous barris residencials van desplaçar ràpidament les zones productives, una nova consciència posa en dubte l'eficàcia d'aquest paradigma. Avui, sembla haver-hi un cert acord social que no s’ha de seguir promovent la deslocalització de les indústries a favor de les noves promocions immobiliàries. Paral·lelament, abans i després de la pandèmia s'ha revisat la relació entre lloc de residència i lloc de treball, buscant una mobilitat més sostenible en coherència amb les seves múltiples expressions i les possibilitats de convivència entre l’habitatge i els espais productius.

Many cities worldwide are discussing how to transform their old industrial sites. After a period of euphoria in which new housing areas rapidly displaced production zones, a new awareness casts doubts on the effectiveness of this paradigm. At present, there seems to be social agreement that the delocalization of industries in favour of real-estate developments can no longer be promoted. At the same time, before and after the pandemic the relationship between home and work has been revisited, with a focus on more sustainable mobility in line with the many expressions and opportunities for coexistence between workplaces dwellings.