publicacions> altres publicacions> Treballs sobre Cerdà i el seu Eixample a Barcelona> índex
 

Treballs sobre Cerdà i el seu Eixample a Barcelona / Readings on Cerdà and the extension plan of Barcelona

Laboratori d'Urbanisme de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
MOPU Direccion General de Acción Territorial y Urbanismo. 1992
ISBN 8476095171
393 pàgs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacions
  Josep Borrell i Fontelles
  Pascual Maragall i Mira
   
Introducció
  Laboratori d’Urbanisme de Barcelona
  J. Busquets, M. Corominas, X. Eizaguirre i J. Sabaté
Dues dècades d’impuls
  Fabià Estapé
Els eixamples
  Manuel de Solà-Morales
El projecte i la seva circumstància
  Arturo Soria i Puig
L’ordre crític
  Françoise Choay
Aproximació al mètode científic aplicat en el discurs Cerdaña
  Javier García-Bellido
Ildefons Cerdà com a científic social
  Ramon Grau
Les referències del projecte
  Jaime Puig i Castells
La influència del projecte d’Ildefons Cerdà en la legislació de l’Eixample
  Martí Bassols i Coma
Quadricular la terra
  Salvador Tarragó
Cerdà i l’avantprojecte d’eixample de Madrid
  Javier Frechilla
El parcel·lari del pla i la mansana Cerdà
  Miquel Corominas
La urbanització del pla de Barcelona
  Miquel Corominas
Consideracions sobe el Pla Cerdà
  Miquel Domingo i Clota
Les ordenances de construcció
  Joaquim Sabaté i Bel
La formació de la casa
  Jorge Vila Robert
El projecte dels serveis urbans: el de Garcia i Fària
  José Luis Gómez Ordóñez
Projecte d’Eixample VS. Eixample actual
  Joan Busquets