publications> UPC-LUB books > Els polígons a Barcelona> file
 

Els polígons a Barcelona Amador Ferrer i Aixalà 

Edicions UPC, 1996
ISBN 8483011972, 9788483011973
196 pàgs.

21 x 24cm

 

         L'impacte a Barcelona dels polígons d’habitatges i el seu paper en el salt a l‘escala metropolitana, en els anys encara recents del creixement ràpid, és l’objecte d’aquesta publicació, que correspon a una versió resumida de la tesi doctoral de l‘autor.

         La recerca posa de manifest, successivament, la importància relativa dels polígons en relació amb els processos de densificació urbana, les característiques pròpies de la promoció en cada etapa històrica i les transformacions paral·leles de la perifèria barcelonina. També se centra en l’anàlisi específica dels mecanismes de gestió i dels elements projectuals. És notori que l'aportació dels polígons a Barcelona, com també a les ciutats espanyoles, va ser jutjada molt críticament. Però les dificultats del moment i les insuficiències de molts projectes concrets no podien desacreditar en cap cas els mecanismes de gestió i la projectació unitària de peces de ciutat. L'experiència de Barcelona ens mostra com el polígon continua essent el paradigma del urbanisme projectat i el camp d’experimentació per excel·lència de les teories urbanes.