publications> UPC-LUB books > Places porxades a Catalunya> index

Places porxades a Catalunya
Maria Rubert de Ventós

Edicions UPC, 2006
ISBN: 8483018527.
ISBN-13: 9788483018521
272 pàgs.

Presentació. Manuel de Solà-Morales Rubió

1. INTRODUCCIÓ

2. PLACES PORXADES
2.1. Places vuitcentistes 
2.2. Places de formació medieval

3. COMPARACIÓ
3.1. Forma i mida
3.2. La posició de la plaça
3.3. L’espai parcel.lat
3.4. L’ordre dels carrers
3.5. La façana amb porxos
3.6. Urbanització
3.7. L’ús de l’espai. Toponímia

4. EL PROJECTE VUITCENTISTA
4.1. L’origen de l’espai
4.2. Copia VS Millora
   4.2.1. Els arquitectes acadèmics
   4.2.2. Els models construïts
4.3. El projecte
   4.3.1. Gestió/Execució
   4.3.2. L’esquema viari
   4.3.3. L’alçat regular vuitcentista
   4.3.4. L’acabat de places incomplertes

5. CONCLUSIONS
Una plaça regular: la innovació vuitcentista
Una nota bibliogràfica