publicacions> altres publicacions> Metro: Galàxies Metropolitanes> fitxa
 

Metro: Galàxies Metropolitanes

Josep Parcerisa / Maria Rubert

Edicions UPC, 2001
ISBN 978-84-8301-655-8
174 pàgs.

29x29 cm

 

 

         El nombre de ciutats del món amb metro ha passat de les 20 que hi havia als anys trenta a les més de 100 que hi ha actualment, i el procés és creixent. En aquestes circumstàncies, el metro és una eina essencial en el procés d’articular territoris variats i de fer viables ciutats de civilitzacions diverses. El ferrocarril metropolità és un transport guiat, amb canal propi, expedit, ràpid i al servei de la mobilitat massiva, en ciutats que tenen una dimensió metropolitana, o bé que hi apunten.


         El llibre fa una comparació urbanística de 28 ciutats amb metro. Posa en relleu allò que el metro té de més estructural, és a dir, el desplegament de les diferents xarxes esteses sobre el mapa de la ciutat. Es complementa amb un conjunt de treballs sobre el metro a Barcelona, des d’una perspectiva més propositiva. Ambdues aproximacions coincideixen a presentar la qüestió com una realitat en evolució. Perquè el metro pertany a l’imaginari de la ciutat, forma part de les entranyes vibrants que la fan possible.