publicacions> altres publicacions> Materials d'urbanisme> índex
 

Materials d'urbanisme
Josep Parcerisa /
Maria Rubert

Publicacions ETSAB Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori 1999
279 pàgs.

14,7 x 20,7 cm

 

 

 

 

 

 

CARRERS

Circulació i accés. La mobilitat com a condició contemporània
1. El carrer com a canal de distribució d’urbanitat  
2. El carrer com a discurs
3. Diversitat de carrers
4. Funcions bàsiques: circulació i accés
5. Tipus per origen urbanístic
6. Estratègies sobre carrers al s. XX
7. Carrers exemplars. Carrers de la memòria
8. Carrers de Barcelona
9. La necessitat dels grans carrers - Les avingudes per la ciutat futura
10. Primers carrers projectats de la ciutat moderna. L’exemple de Regent’s Park (1811) i l’obertura de Regent’s Street
11. Una idea de ciutat feta amb carrers: el Pla Cerdà
12. Idees de forma general a la Barcelona de mitjan del s. XIX

Textos seleccionats

Exercici: Perfils i seccions. Comparar quatre carrers de Barcelona: Ferran, Bosch i Guimpera, Guipúscoa i Llúria / Idea de transformació

L’HABITATGE URBÀ

Els conjunts d’habitatges a la ciutat: les cases de pisos i les altres
Establiments agrícoles, la unitat artesana i l’sprawl suburbà
1. “La arquitectura de la gran ciutat”, L. Hilberseimer
2. Barcelona: la casa urbana
3. Les cases de l’Eixample
4. La ciutat dels blocs
5. El polígon en la construcció metropolitana
6. Obrint mansana a Europa central: l’Experiència de Frankfurt
7. Viena: el programa de les Hoff
8. Els CIAM II i III
9. La mansana com a unitat

Textos seleccionats

Exercici: Tipus de cases i formes d’agregació. Comparar els tipus de cases i l’espai exterior de dues àrees: Sud-oest del Besòs i una mansana tipus de l’Eixample Cerdà. Aplicació al Poblenou

LLOCS PÚBLICS

Del cor de la ciutat a la diversitat metropolitana: places, vestíbuls / parcs i altres.
1. Les places, llocs de màxima concentració urbana.
2. L’augment de l’espai buit a la ciutat actual
3. Les formes del projecte de l’espai públic
4. Espais públics a Barcelona
5. Guió del seminari
6. El centre es desplaça:  el Pla de Palau
7. La Plaça d’Espanya: plaça i porta. Perímetre i connexions
8-9-10. Potser les millors places del món: de Jemaa el Fna a la Plaça Roja

Textos seleccionats

Exercici, en seminari: Raons culturals de la forma urbana: Mida, arquitectura, ús i context. Espais públics a Ciutat Vella / Places del món

LA FIGURA DE LA CIUTAT

1. Set propostes de nova ciutat s. XX
2. La “ciutat lineal”, A Soria I Mata (1882)
3. Les propostes lineals soviètiques: “Sosogorod”, Miljutin (1930)
4. La “ciutat extensiva”, L. Hilberseimer (1925-1945)
5. La “cité industrielle”, T. Garnier (1901-1904)
6. La “ciutat funcional”, Le Corbusier (1922)
7. La “Broadacre City”, F. Ll. Wright (1945)

Geografia i infraestructura

Textos seleccionats

Exercici: Representació / discussió d’una ciutat, distingint els projectes clau que l’han definit: Amsterdam, Fez, Lisboa, Edimburg, Nàpols, Berlín.
Exercici: Atlanta.
Exercici: Nous creixements, aplicant el model lineal / concentrat en un fragment de 10 x 10 km, pròxim a una ciutat.

LA CONDICIÓ PERIFÈRICA A BARCELONA

La ciutat central cau lluny
La força de la geografia
Elogi dels forats
Càlcul de geometries variables