publicacions> altres publicacions> Edge housing . El projecte residencial de vora> fitxa
           

 

Edge housing . El projecte residencial de vora  
Julián Galindo 
Álvaro Clua

Laboratori d'Urbanística de Barcelona .
Departament d'Urbanística i Ordenació de l Territori.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.
2022

ISBN 978-84-9880-971-8
285 pàgs.

 

 

 

 

 

La creixent preocupació per la sostenibilitat dels àmbits metropolitans està portant a reconèixer el valor dels espais de vora urbana com a franges de singular rellevància per poder generar sinergies entre la ciutat i la matriu biofísica que la sosté i envolta. Aquest llibre recull el resultat de les últimes edicions dels cursos d’Urbanística IV (ETSAB. Grau en Arquitectura, 2018-2021), en què s’han explorat les oportunitats d’aquests àmbits de vora des del projecte residencial.


Growing concern for the sustainability of metropolitan areas is leading to recognition of the value of urban edge spaces as issues of singular relevance. These fringe spaces could generate synergies between the city and the biophysical matrix that supports and surrounds it. This book contains the results of the last editions of Urban Design IV courses (ETSAB, Architecture Degree Studies, 2018–2021), focusing on the opportunities of these urban edges for the residential project.