publicacions> altres publicacions > La ciutat vella de Barcelona: un passat amb futur> índex
 

La ciutat vella de Barcelona: un passat amb futur
Joan Busquets i Grau

Ajuntament de Barcelona_ Foment de Ciutat Vella_ UPC, 2004
ISBN 84-7609-566-X
251 pàgs.

 

 

 

 

 

 

Presentació. Joan Clos, alcalde de Barcelona
Presentació. Josep Ferrer, rector de la UPC
Pròleg. Joaquim Español
Ciutat Vella encara. Manuel de Solà-Morales
Introducció. Oriol Bohigas

1. La millora urbana de Ciutat Vella.

2. Variables urbanístiques rellevants l’any 2000
2.1. Les densitats
2.2. Altres variables urbanístiques, d’habitatge i propietat
2.3. Àrees de “tensió” urbanística
2.4. Els valors de la centralitat
2.5. Els districtes funcionals
2.6. La immigració a Ciutat Vella

3. Les morfologies urbanes
3.1. Dades estructurals de la forma urbana
3.2. Les formes de l‘edificació residencial
3.3. EIs valors urbans dels espais oberts
3.4. La ciutat i els seus monuments

4. La transformació de Ciutat Vella
4.1. El procés de transformació en cinc períodes (2000-1848)
4.2. Les ombres del planejament. Les diferents idees de la reforma urbanística (1859-1985)

5.  L’experiència recent a Ciutat Vella. Dels PERI al 2000 
5.1. Actuacions sobre l’espai públic
5.2. Les intervencions de rehabilitació de la residència
5.3. La nova edificació d’habitatges
5.4. El planejament recent i el patrimoni arquitectònic

6. Suggeriments propositius
6.1. Els valors patrimonials dels sistemes tipològics i dels espais públics
6.2. Elements estructurals de la forma urbana
6.3. La regulació de la forma urbana
6.4. Transformacions de la forma urbana
6.5. Mecanismes d’intervenció des de l‘arquitectura
6.6. Oportunitats de l’estructura urbana

7. Visions per a Ciutat Vella

Annexos