publicacions> altres publicacions> Cities 4. Capital Europe> fitxa
           

 

Cities 4. Capital Europe 
Eulàlia Gómez-Escoda  

Laboratori d'Urbanística de Barcelona .
Departament d'Urbanística i Ordenació de l Territori.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.
2021

ISBN 978-84-9880-888-9
161 pàgs.

 

 

 

 

 

Al 2020, l’assignatura Urbanística 2 matí de l’ETSAB va començar l’exercici Representació d’una ciutat amb el dibuix en planta d’onze capitals europees. En aquesta ocasió, les ciutats seleccionades estan totes travessades per rius: el primer dibuix va consistir a allunyar el focus, dibuixar el diagrama del curs de l’aigua puntejat amb els assentaments urbans que el flanquegen, i entendre la relació de la capital amb el territori més extens. A continuació, en grups de dues o tres persones, van elaborar en quinze dies un primer dibuix de la planta de la ciutat a 1:25.000, posant l’atenció en la geografia més propera, les grans infraestructures i la forma bàsica de l’estructura urbana. Una vegada destacats els trets generals de la ciutat, cada equip va dividir el plànol en quarterons, de manera que cada part fos significativa per ella mateixa i que, posats de costats els fragments, donessin una imatge coherent de la planta a 1:10.000. Durant tres setmanes, el dibuix de les parts de les ciutat en aquests quarterons va ocupar la feina del taller: observar i decantar per representar la parcel·lació, la urbanització i l’edificació (P, U, E).