publicacions> altres publicacions>Cities 3. Europe 100.000> introducció
 

Cities 3. Europe 100.000
Eulàlia Gòmez-Escoda

Laboratori d'Urbanística de Barcelona .
Departament d'Urbanística i Ordenació de l Territori.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.
2019

ISBN 978-84-9880-886-5
157 pàgs.

 

 

 

 

 

 

 

 Urbanística 2 matí, que té com a subtítol “La ciutat per parts”, és un curs troncal del segon any del grau en Arquitectura a l’ETSAB. La primera part del semestre es centra a dibuixar la figura d’una ciutat a escala 1:10.000, un exercici que, al llarg dels darrers vint anys, s’ha adaptat a l’evolució dels instruments cartogràfics, l’accés a les bases de dades obertes i a les noves tecnologies. 

El curs té una aproximació inherent al coneixement i a la metodologia de recerca desenvolupada pel Laboratori d’Urbanisme de Barcelona i para especial atenció en la geografia i les diferents parts de la ciutat, una evolució de l’anàlisi estructuralista de la ciutat anunciada de Manuel de Solà-Morales a Les formes de creixement urbà (Barcelona: edicions UPC, 1993). 

Cada curs acadèmic la llista de ciutats canvia i la manera d’afrontar l’exercici s’adapta a l’escala del problema que es planteja. Hi ha anys en els quals les ciutats són de mida molt acotada i el que estimula l’aprenentatge és el salt des de l’escala 1:10.000 als diagrames (de distribució d’usos, de transport públic, de creixement) i als detalls en tres dimensions a 1:500. És el cas del curs 2017, on vam apropar-nos a ciutats en illes mediterrànies; o del curs 2019, els resultats del qual estan recollits en aquesta publicació, on vam aproximar-nos a ciutats de 100.000 habitants. En d’altres casos, com al 2020,1 la mida de la ciutat demana un primer esbós a 1:25.000 per entendre’n els grans trets de la geografia i les infraestructures abans de poder-ne representar amb detall les parts que la composen a l’escala 1:10.000. 

Les ciutats seleccionades en aquest recull estan situades a Bèlgica, França, Itàlia i Suïssa. Totes amb una població d’entre 100.000 i 150.000 habitants, la mateixa quantitat de persones que vivien al 2019 a la ciutat vella de Barcelona d’acord amb els censos oficials