publicacions> altres publicacions> Cities 3. Europe 100.000> fitxa
           

 

Cities 3. Europe 100.000 
Eulàlia Gómez-Escoda  

Laboratori d'Urbanística de Barcelona .
Departament d'Urbanística i Ordenació de l Territori.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.
2019

ISBN 978-84-9880-886-5
157 pàgs.

 

 

 

 

 

Urbanística 2 matí, que té com a subtítol “La ciutat per parts”, és un curs troncal del segon any del grau en Arquitectura a l’ETSAB. La primera part del semestre es centra a dibuixar la figura d’una ciutat a escala 1:10.000, un exercici que, al llarg dels darrers vint anys, s’ha adaptat a l’evolució dels instruments cartogràfics, l’accés a les bases de dades obertes i a les noves tecnologies. 

 El curs té una aproximació inherent al coneixement i a la metodologia de recerca desenvolupada pel Laboratori d’Urbanisme de Barcelona i para especial atenció en la geografia i les diferents parts de la ciutat, una evolució de l’anàlisi estructuralista de la ciutat anunciada de Manuel de Solà-Morales a Les formes de creixement urbà (Barcelona: edicions UPC, 1993).