publicacions> altres publicacions> Les traces dels carrilets gironins. Propostes d'aprofitament> índex
 

Les traces dels carrilets gironins. Propostes d'aprofitament
Editat per: Josep Parcerisa

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Delegació a Girona, 1982
ISBN 84-500-7686-2
122 pàgs.

 

 

Prefaci. Joaquim Español

La traça del carrilet: un passeig d’Olot al mar.
Manuel de Solà-Morales

Memòria.
Joan Busquets

Antecedents i encaix regional
.

Projectes al llarg del carrilet
.

Algunes propostes temàtiques
:
      - Parc i barri de l’estació d’Olot.  Maria Rubert
      - Descentralització comarcal de l’equipament escolar.  Pau Batlle
      - Creixement residencial a la vall d’en Bas.  Montserrat Hosta
      - Sistema d’estacions d’un Tren Vertebrat.  Josep Parcerisa
      - Un eix de transport públic entre Salt i Girona.  Oriol Clos
      - El sistema de parcs–cementiris. Joan Blanch