publicacions> altres publicacions> AT / Camp #19> introducció
 

AT / Arquitectes de Tarragona
Camp #19

M. de Solà-Morales,
Sebastià Jornet,
Carles Crosas,
Jorge Perea,
María Goula,
Jordi Bellmunt,
Miquel Roa,
Jordi Sardà.

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona.
Laboratori d'urbanisme de Barcelona.
Març, 2009
11 págs.

versió PDF

 

Visions del Camp

Apropar-se al territori mitjançant les emprentes acumulades al llarg del temps, que incorporen valuosa informació "genètica" per reconèixer els veritables espais d'oportunitat que ofereix el Camp de Tarragona i la seva zona d'influencia, és una actitud intel·ligent per afrontar la complexitat i magnitud del necessari projecte urbà que requereix qualsevol actuació planificadora. Una lectura en profunditat dels treballs exposats ens apropa a una diagnosi molt específica i fonamental per establir estratègies d'actuació i així posar en pràctica aquesta desitjable "acupuntura urbanística" que, aplicada en localitzacions molt concretes, resol disfuncions de major magnitud.

També de lectura apassionant és el text d'en Manuel de Solà-Morales, especialment per a aquells amb responsabilitats sobre el territori, en què posa de manifest el complex debat sobre les infraestructures i reivindica el valor estratègic del Camp i dels seus "buits". Ens apropa a valorar i reconèixer la incidència dels sistemes i la seva irreversibilitat com a conseqüencia directa sobre la planificació, que la complexitat dels sistemes urbans no implica necessàriament desordre i que una planificació acurada, fonamentada en una anàlisi rigorosa, aporta diversitat d'actuacions sobre les xarxes i sistemes ja consolidats o futurs.

De la mà dels fluxos, dels assentaments, del paisatge i de les xarxes de comunicació, tot plegat, els materials aquí publicats permeten una àmplia visió de les possibilitats i limitacions del Camp.

 

Juan M. Zaguirre
Director d'AT