publications> other publications> RE-MIX. Urban production landscapes> summary
 

RE-MIX. Urban Production Landscapes
Alvaro Clua, Carles Crosas

Laboratori d'Urbanística de Barcelona .
Departament d'Urbanística i Ordenació de l Territori.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.
2018

ISBN-978-84-949009-1-4
233 pàgs.

21x25cm

 

 

 

 

 

 

 


FOREWORD
INTRODUCTION
APPROACH

DISCUSSION
   New insights into the transformation of industrial landscapes
    Carles Crosas, Álvaro Clua

PCM [L'H]
STRATEGIES
PROPOSALS

   
 Studios: Jordi Bellmunt, Álvaro Clua, Carles Crosas, Manuel Ruisánchez, Sebastià Jornet

OUTLOOK
EXHIBITION