publicacions> altres publicacions> Deu lliçons sobre Barcelona> índex
 

Deu lliçons sobre Barcelona
Manuel de Solà-Morales

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya 2008
ISBN 978-84-96842-23-6
578 pàgs.

 

 

 

 

 

 

Presentació
    
Proemi: Barcelona, taller d'urbanisme
   
Tesi 1. L’eix Ferran-Princesa
I el sentit travesser de la Barcelona moderna

Tesi 2. La plaça de Palau
O el fracàs de mirar al mar fora d’hora

Tesi 3. La nova vila de Gràcia
L’ordre del parcel·lari menestral

Tesi 4
. Les carreteres de la Junta 
Façanes radials a la plana de Barcelona

Tesi 5. L'Eixample
Èxit pràctic d’un projecte teòric

Tesi 6. Hortes, fàbriques i torres
La xarxa carrilera fa la forma comarcal

Tesi 7. Els Decrets d'Annexió i el Pla d'Enllaços
Barcelona, teixit de pobles

Tesi 8. La Ciutadella i Montjuïc
La ciutat té dues orelles

Tesi 9. El Pla d'Urgència del 1957
La Barcelona proletària, mosaic de “polígons”

Tesi 10. Autopiste i túnels
Metròpoli expansiva o indecisió metropolitana