UR1
Valladolid: la constante reforma de crecer sobre sí misma
UR2
La escala intermedia / Nueve planes catalanes
UR3
La forma edificada
UR4
Trieste
UR5
El proyecto urbano I
UR6
El proyecto urbano II
UR7
Ludovico Quaroni de cerca
UR8
Cornelis Van Eesteren de cerca
UR9
Proyectar la periferia

Director: Manuel de Solà-Morales
Sots-director: Joan Busquets
Redaccions: Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets, Josep Parcerisa, Maria Rubert, Jordi Bellmunt, Mishal Klatz, Damián Quero, Oriol Bohigas, Eduardo Leira, Luciano Semerani
Disseny gràfic: Enric Satué
Administració: Marta Sogas
 

  UR, publicada entre 1985 i 1992 pel Laboratori d'Urbanisme (Escola Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya), va ser una revista independent dedicada a la difusió, crítica i debat dels problemes de la forma de les ciutats i del territori.

  Es va proposar ser clara i sintètica en la presentació dels temes urbans per aconseguir una comprensió àgil i provocar l'opció crítica del lector sense dificultats. És per això que la presentació de la revista va ser primordialment gràfica, intentant crear la imatge, aleshores minsa o indecisa, del contingut figuratiu en els temes urbans. Els nous barris, els sistemes viaris de les ciutats, la geografia dels monuments i dels grans equipaments, les formes i els tipus de les extensions suburbanes van ser temes de repetida atenció.

  De l'orientació teòrica en va ser responsable l'equip de treball del Laboratori d'Urbanisme, promotor i editor de la revista. El contacte d'aquest grup amb molts professionals i professors en aquest camp va permetre la imprescindible assessoria intel·lectual i tècnica dels diversos números.UR es va col·locar a nivell internacional tant en temes i persones que la revista va publicar com en l’audiència, autors o referències que hi van participar.