PERIFÈRIA
 - Projectar a la perifèria
 - Il centro altrove
 - UR 9-10:
proyectar la perifèria
 
 - Metro, J. Parcerisa, M. Rubert de Ventós
 - Xarxa ferroviària i construcció urbana a Catalunya, M. Domingo Clota
 - El urbanismo de la obras públicas, J. L. Gómez Ordóñez
 - UR 5: El proyecto urbano I
 - UR 6: El proyecto urbano II
 - Places porxades a Catalunya, M. Rubert de Ventós
 - Ciutat funcional i morfologia urbana, M. de Solà-Morales, R. Barba, E. Serra
 - El projecte urbà, M. de Solà-Morales, J. Llobet, J. Bellmunt, J. Carné, O. Clos,
    C. Fiol, M. Roa
 - La identitat del territori català. Les comarques
 - Les traces dels carrilets gironins
 - Los componentes formales del territorio rural,
X. Eizaguirre
 - L'abstracció del territori, R. Barba
 - Revista AT: Camp#19, M. de Solà-Morales, S. Jornet, C. Crosas,
   J. Perea, M. Goula, J. Bellmunt, M. Roa, J. Sardà

 

 - Deu lliçons sobre Barcelona, M. de Solà-Morales
 - La ciutat vella: un passat amb futur, J. Busquets
 - Barcelona: Remodelación capitalista o desarrollo urbano en el se
ctor de la ribera oriental, M. de  Solà-Morales, J. Busquets, M. Domingo, A. Font, J. L. Ordóñez
 - Present and Dynamic, J. Parceris
a
 - Els polígons de Barcelona, A. Ferrer
 - Urbanización marginal, J. Busquets
 - Geometria i projecte del sòl als orígens de la Barcelona Moderna. La vila de Gràcia,     E. Serra

PERIFÈRIA
  - Articles
 - Publicacions - LUB
 - Exposicions
 - Delta del Llobregat
 - Pla de la Ribera
 - Aranjuez
 - UR1: Valladolid: la constante necesidad de crecer sobre sí    misma
 - UR2: La escala intermedia
 - El proyecto de la calle sin nombre, J. Sabaté
 - Manzana y tipo edificatorio en la transformación de Santiago, J.Rosas
 - Las ciudades del salitre, E. Garcés
 - Forma Urbis, J. Parcerisa
research_LUB