recerques > Xarxa ferroviària i construcció urbana a Catalunya > índex
 

 

Xarxa ferroviària i construcció urbana a Catalunya

M. Domingo Clota

Tesi doctoral dirigida per M. Ribas Piera.
1986

 

 

AGRAÏMENTS

INTRODUCCIÓ


1.- Catalunya a meitat del segle XIX
             
                1.1. El marc físic i l'estructura del territori
                1.2. L'estoc urbà i el sistema de ciutats
                1.3. La xarxa de comunicacions existents


2.- El ferrocarril com un nou mitjà de transport
                
2.1. Una nova tecnologia, les seves coseqüències
                2.2. La implantació sobre el territori
                2.3. Les seves conseqüències territorials


3.- La construcció de la xarxa ferroviària a Catalunya
                3.1. La xarxa ferroviària a Catalunya
                3.2. La divisió de períodes
                3.3. 1r període. Inici de la xarxa 1848-1860
                3.4. 2n període. Construcció de la xarxa bàsica 1860-1885
                3.5. 3r període. Construcció de la xarxa secundària: carrilets, tramvies i cremalleres 1885-1932
                3.6. 4t període.Desaparició dels carrilets i racionalització i modernització de la xarxa bàsica 1932-1970
             

4.- La gestió en la construcció de la xarxa ferroviària
                4.1. La legislació inicial i les transformacions posteriors
                4.2. Les diferents companyies y la seva evolució
                4.3. Resultats


5.- La xarxa ferroviària i la seva repercussió territorial
                5.1. Els camins d'accesibilitat del territori i creació d'uns corredors dominants
                5.2. La seva influència en els canvis d'ús. Les zones industrials
                5.3. Les zones de influència del ferrocarril i la seva evolucío demogràfica
                5.4. El ferrocarril com a nou generador de nous assentaments urbans
                
6.- La línia fèrria i l'estació com nous elements urbans
                
6.1. Posició de la línia fèrria i l'estació respecte a la ciutat
                6.2. La línia fèrria i l'estació com elements ordenadors del creixement urbà
                6.3. Aspectes negatius de la xarxa ferroviària en contacte amb la ciutat

                6.4. Conseqüencies de les modificacions dels traçats, soterrament i nou emplaçament de les                         estacions en el teixit urbà

7.- Conclusions

BIBLIOGRAFIA