versió pdf
Esquema de tractament del sòl
1. Reserva del sòl per a la instal·lació del Policlínic
2. Àrea utilitzable per a l'expansió de la Barceloneta i como residència i serveis del Policlínic.
3. Qualificació residencial per a la gestió del Policlínic i serveis.
4. Qualificació residencial econòmica a canvi de cedir la propietat del sòl.
5. Àrea utilitzable per a la instal·lació del Centre de Requalificació.
6. Ampliació parc de la Ciudadela amb la incorporació dels edificis públics contigus.
7. Reconversió del sòl i trasllat de l'estació de França per a ús com a terminal de transport i serveis públics.
8. Terreny litorals de propietat i ús públic.
9. Obertura de plaça i noves alineacions varies per compensació.


versió pdf

Sistemes d'organització espaial de la zona.


versió pdf


versió pdf
projecte L A  R I B E R A
B I B L I O G R A F I A
Barcelona, Remodelación Capitalista o Desarrollo Urbano en el Sector de la Ribera-Oriental 84-252-08190-X, Materiales de la Ciudad, núm 1, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1974

llegir article complet [pdf]