publications > UR-magazine
2
28
40
46

Director: Manuel de Solà-Morales
Sub-Director:Joan Busquets
Secretari de redacció: Josep Parcerisa
Coordinació: Joaquim Sabaté

 

 

 

Publicat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Laboratori d'Urbanisme, UPC, 1989
IISSN: 0213-1110

 

 

Francesca Bollerey
Joaquim Sabaté
Joan Busquets
CORNELIS VAN EESTEREN de cerca
Franziska Bollerey