publications > UR-magazine
Publicat per l'Escola Tècnica Superior d' Arquitectura de Barcelona
Laboratori d'Urbanisme, UPC, 1988
ISSN: 0213-1110
pàgines: 50
Marcial Echenique
Joan Busquets
Manuel de Solà -Morales
Roberto Collová 
Pier Luigi Nicolin
Joan Busquets
Alvaro Siza Vieira
Uberto Siola
Sir Leslie Martin
Direcció: Manuel de Solà -Morales, Joan Busquets, Secretari de direcció: Josep Parcerisa

 

EL PROYECTO URBANO