1
3
11
24
26
27
29
39
43
46
47
LA FORMA EDIFICADA
Joan Busquests, arquitecto
Richard Plunz
Maria Rubert, arquitecta
Angel MartÍn, arquitecto
Josep Parcerisa
Joan Busquets
José Rosas
Craig Whitaker
Craig Whitaker
Maria Rubert
Venturi, Rauch and Scott Brown

Redacció: Joan Busquets, Damián Quero, María Rubert, Manuel de Solà -Morales
Secretaris de redacció: Jordi Bellmunt, Josep Parcerisa

Publicat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Laboratori d'Urbanisme
UPC, 1985    ISSN: 0213-1110

publications > UR-magazine