Eduardo Leyra
Rob Krier
Manuel de Solà -Morales
Martorell/Bohigas/Mackay, arquitectos
Jesús Gago
Jaume Carné/Pascual Mas
Joaquim Español, arquitecto.
Joaquim Sabaté
Jordi Oliveras
Joan Busquets
LA ESCALA INTERMEDIA. NUEVE PLANES CATALANES

Redacció: Oriol Bohigas, Joan Busquets, Eduardo Leira, Manuel de Solà -Morales
Secretari de redacció: Josep Parcerisa, Jordi Bellmunt

Publicat per l'Escola Tàcnica
Superior d'Arquitectura de Barcelona
Laboratori d'Urbanisme
UPC, 1985
ISSN: 0213-111

publications > UR-magazine