SHORT TAKES_lub
Prat Nord              
Josep Parcerisa; Sebastià Jornet; Manuel de Solà Morales, 30 de Març de 2009.

El Prat Nord reuneix les condicions, tant per la importància estratègica futura en el desplegament de l’Àrea Metropolitana com per la varietat de qüestions específiques (com la forma de creixement, la flexibilitat programàtica de la nova ciutat, la relació amb els sistemes oberts, noves formes d’urbanitat, debat sobre les infraestructures…), per ser considerat el concurs urbanístic més rellevant realitzat a Catalunya en la darrera dècada i, conseqüentment, marc i observatori per valorar l’estat actual de la urbanística, tant a nivell estatal com europeu.

El resultat, sia per la assumpció mecànica de les premisses del concurs (respecte a qüestions infraestructurals, d’imatge, de formes de creixement urbà, de gestió, etc), sia per la inèrcia dels plantejaments projectuals, emmalalteix de convencionalisme fins a materialitzar-se, formalment en la major part dels casos, més com un planejament “gros” que com un concurs d’idees.