El Laboratori d’Urbanisme de Barcelona és un centre de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya adscrit al Departament d’Urbanisme de l’ETSAB.

La fundació del LUB el 1968 va reunir, sota la iniciativa de Manuel de Solà-Morales, als professors Joan Busquets, Antonio Font, Miquel Domingo i José Luís Gómez Ordóñez a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 

Des d’aleshores, diverses promocions d’estudiants han participat a les iniciatives pròpies del Laboratori i molts professors hi ha realitzat recerques pròpies. Un conjunt de tesis doctorals hi tenen el seu origen. Professors vinculats en un o altre moment imparteixen docència en diverses universitats europees i americanes.

Des del 2004 és un Grup de Recerca Consolidat de la UPC amb el programa “Observatori de l’urbanisme de les ciutats”.

Les seves àrees principals d’estudi són les formes de creixement i de la morfologia urbana, el desenvolupament de la Barcelona moderna, la teoria i la pràctica del projecte urbà i l’ensenyament de l’urbanisme al món.

Inicia l'any 2010 l’edició de la revista digital d’UR que dóna continuïtat a UR - Urbanismo Revista (1985-1992). Entre les diverses publicacions destaca la col·lecció d’A - Laboratori d’Urbanisme, que recull els principals treballs monogràfics que s’han elaborat els darrers anys.