01-04-2024
Inici del procés d'Admissió de candidatures pel Cinquè Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2025. Procés obert fins al 30 de setembre de 2024.

01-04-2024
Inicio del proceso de Admisión de candidaturas para el Quinto Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2025. Proceso abierto hasta el 30 de septiembre de 2024.

01-04-2024
Launching of the Acceptance of Nominations process of the Fifth Manuel de Solà-Morales European Prize 2025. The application procedure will be open until September 30th, 2024.


21-03-2023
Publicació del nou número de la revista D'UR MSM Prize 2023. Accessible a: dur.upc.edu

21-03-2023
Publicación del nuevo número de la revista D'UR MSM Prize 2023. Accesible en: dur.upc.edu

21-03-2023
New publication of D'UR journal, MSM Prize 2023. Download it here: dur.upc.edu


21-03-2023 - 12:00am - Sala de Graus ETSAB-UPC
Acte oficial: Lectura del veredicte del jurat. Entrega del Premi al candidat guanyador, mencions especials i finalistes. L'acte serà també retransmès via online: https://youtu.be/V9p34kFClQk

21-03-2023 - 12:00am - Sala de Graus ETSAB-UPC
Acto oficial: Lectura del veredicto del jurado. Entrega del Premio al candidato ganador, menciones especiales y finalistas. El evento será también retransmitido vía online: https://youtu.be/V9p34kFClQk

21-03-2023 - 12:00am - Sala de Graus ETSAB-UPC
Official act: The reading of the jury’s verdict. Awarding of the Prize to the winning candidate, mentions and finalists.The event will be also streamed online https://youtu.be/V9p34kFClQk


01-10-2022
L'admissió de candidatures pel Quart Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2023 ha finalitzat. Proximament es publicaran més notícies sobre el procés de selecció.

01-10-2022
El proceso de admisión de candidaturas para el Cuarto Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2023 ha finalizado. Proximamente se publicarán más noticias sobre el proceso de selección.

01-10-2022
The Acceptance of Nominations for the Fourth Manuel de Solà-Morales Prize 2023 is now closed. News on the evaluation process of the Prize will be published here.

15-04-2022
Inici del procés d'Admissió de candidatures pel Quart Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2023. Procés obert fins al 30 de setembre de 2022.

15-04-2022
Inicio del proceso de Admisión de candidaturas para el Cuarto Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2023. Proceso abierto hasta el 30 de septiembre de 2022.

15-04-2022
Launching of the Acceptance of Nominations process of the Fourth Manuel de Solà-Morales European Prize 2023. The application procedure will be open until September 30th, 2022.

09-06-2021
Anunci del Veredicte del Jurat i publicació de la revista D'UR / MSM Prize 2021> Results

09-06-2021
Anuncio del Veredicto del Jurado y publicación de la revista D'UR / MSM Prize 2021> Results

09-06-2021
Announcement of the Jury's Decision and publication of the D'UR / MSM Prize 2021 magazine > Results

09-06-2021 - 1:00pm - Sala de Graus ETSAB-UPC
Acte oficial: Lectura del veredicte del jurat. Entrega del Premi al candidat guanyador, mencions especials i finalistes. L'acte serà també retransmès via online: https://youtu.be/V9p34kFClQk

09-06-2021 - 1:00pm - Sala de Graus ETSAB-UPC
Acto oficial: Lectura del veredicto del jurado. Entrega del Premio al candidato ganador, menciones especiales y finalistas. El evento será también retransmitido vía online: https://youtu.be/V9p34kFClQk

09-06-2021 - 1:00pm - Sala de Graus ETSAB-UPC
Official act: The reading of the jury’s verdict. Awarding of the Prize to the winning candidate, mentions and finalists. The event will be also streamed online https://youtu.be/V9p34kFClQk

18-01-2021
El procés de selecció pel Tercer Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2021 està avançant satisfactòriament. Els candidats seleccionats han estat contactats personalment. La lectura del veredicte final es durà a terme la proxima primavera -data i format per decidir.

18-01-2021
El proceso de selección para el Tercer Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2021 está avanzando satisfactoriamente. Los candidatos seleccionados han sido contactados personalmente. La lectura del veredicto final se celebrará durante la próxima primavera -fecha y formato pendiente de concretar-.

18-01-2021
The selection procedure for the Third Manuel de Solà-Morales European Prize 2021 is progressing satisfactorily. Shortlisted candidates have been already contacted individually. The reading of the final verdict is expected to be held next Spring -date and format to be decided-.

16-09-2020
L'admissió de candidatures pel Tercer Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2021 ha finalitzat. Proximament es publicaran més notícies sobre l'evolució del procés de selecció.

16-09-2020
El proceso de admisión de candidaturas para el Tercer Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2021 ha finalizado. Proximamente se publicarán más noticias sobre el proceso de selección.

16-09-2020
The Acceptance of Nominations for the Third Manuel de Solà-Morales Prize 2021 is now closed. News on the evaluation process of the Prize will be published here

21-05-2021
Inici del procés dAdmissió de candidatures pel Terce Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2021. Procés obert fins al 15 de setembre de 2020.

21-05-2021
Inicio del proceso de Admisión de candidaturas para el Tercer Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2021. Proceso abierto hasta el 15 de septiembre de 2020.

21-05-2020
Launching of the Acceptance of Nominations process of the Third Manuel de Solà-Morales European Prize 2021. The application procedure will be open until September 15th, 2020.

19-03-2019
Publicació del veredicte del Segon Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2019. Més informació a RESULTATS

19-03-2019
Publicación del veredicto del Segundo Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2019. Más información en RESULTADOS

19-03-2019
Publication of the verdict of the Second Manuel de Solà-Morales European Prize 2019. See Results.

19-03-2019
L'acte oficial de lectura del veredicte tindrà lloc el proper dia 19 de març de 2019 a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Pot descarregar aquí la invitació i informació sobre la conferència del prof. Marcel Smets, President del Jurat d'aquesta segona edició, que tindrà lloc el mateix dia a les 19.00h, al COAC.

19-03-2019
El acto oficial de lectura del veredicto tendrá lugar el próximo 19 de marzo de 2019 a las 13.00h, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Descargue aquí la invitación y la información sobre la conferencia del prof. Marcel Smets, Presidente del Jurado de esta segunda edición, que tendrá lugar el mismo día a las 19.00h, en el COAC.

19-03-2019
The official act of the reading of the jury's verdict will take place next 19th March 2019, at 1.00pm, at the Barcelona School of Architecture. Download here the invitation and the information about the lecture by prof. Marcel Smets, President of the Jury for the second edition, that will take place the same day at COAC.

25-01-2019
L'anunci del guanyador, mencions d'honor i finalistes del Segon Premi Europeu Manuel de Solà-Morales serà el pròxim 19 de Març de 2019 a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, entre les 10.00h i les 15.00h.

25-01-2019
El anuncio del ganador, menciones de honor y finalistas del Segundo Premio Europeo Manuel de Solà-Morales tendrá lugar el próximo 19 de Marzo de 2019 en la Escuela de Arquitectura de Barcelona entre las 10.00h y las 15.00h.

25-01-2019
The winner, honorific mentions and finalists of the Second Manuel de Solà-Morales European Prize will be announced on the awards ceremony that will take place next 19th March 2019 at the Barcelona School of Architecture, from 10.00h to 15.00h.

30-10-2018
El Jurat del Segon Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2019 inicia el procés d'avaluació de la versió complerta de les tesis seleccionades.

30-10-2018
El Jurado del Segundo Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2019 inicia el proceso de evaluación de la versión completa de las tesis seleccionadas.

30-10-2018
The Jury for the Second Manuel de Solà-Morales European Prize 2019 is working now on the evaluation of full thesis of selected candidates.

15-10-2018
El procés de selecció pel Segon Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2019 està avançant satisfactòriament. Es sol·licitarà còpia física d'algunes tesis seleccionades de cara a poder realitzar la selecció definitiva de finalistes, que serà anunciada al febrer de 2019.

15-10-2018
El proceso de selección para el Segundo Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2019 está avanzando satisfactoriamente. Se solicitará copia física de algunas tesis seleccionadas de cara a proceder a la selección definitiva de finalistas, que será anunciada en febrero de 2019.

15-10-2018
The selection procedure for the Second Manuel de Solà-Morales European Prize 2019 is progressing satisfactorily. Selected candidates will be asked to send a paper copy of the full thesis in order to proceed to the nomination of finalists, that will be announced on February 2019.

15-07-2018
Tancament del procés d'admissió de candidatures al Segon Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2019.

15-07-2018
Cierre del proceso de admisión de candidaturas para el Segundo Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2019.

15-07-2018
Closing of the Acceptance of Nominations process for the Second Manuel de Solà-Morales 2019.

01-06-2018
Difusió del premi a blogs, revistes i plataformes. El procés d'admissió de Candidatures restarà obert fins el 15 de juliol.

01-06-2018
Difusión del premio en blogs, revistas y plataformas. El proceso de admisión se mantendrá abierto hasta el 15 de julio.

01-06-2018
The call has been published in blogs, journals and platforms. The application procedure will be opened until July 15th.

16-03-2018
Inici del període d'Admissió de Candidatures.

16-03-2018
Inicio del proceso de Admisión de Candidaturas.

16-03-2018
Launching of the Acceptance of Nominations process.

 

15-03-2018 - 7:00pm - Biblioteca Solà-Morales COAC
Presentació del Segon Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2019 al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

 

15-03-2018 - 7:00pm - Biblioteca Solà-Morales COAC
Presentación del Segundo Premio Europeo Manuel de Solà-Morales 2019 en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC)

15-03-2018 - 7:00pm - Biblioteca Solà-Morales COAC
Presentation of The Second Manuel de Solà-Morales European Prize 2019 at Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

 

11-05-2017 - 11:00am - Sala de Graus ETSAB-UPC
"La arquitectura de la vía. Hipótesis de lo no híbrido" a càrrrec del prof. Eric Alonzo, guanyador del Primer Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2017

 

13-03-2017 - 1:00pm - Sala de Graus ETSAB-UPC
"La arquitectura de la vía. Hipótesis de lo no híbrido" a cargo del prof. Eric Alonzo, ganador del Primer Premio Manuel de Solà-Morales 2017

11-05-2017 - 11:00am - Sala de Graus ETSAB-UPC
Lecture: "La arquitectura de la vía. Hipótesis de lo no híbrido" by prof. Eric Alonzo, winner of the First Manuel de Solà-Morales European Prize 2017

 

13-03-2017 - 1:00pm - Sala de Graus ETSAB-UPC
Acte oficial: Lectura del veredicte del jurat. Entrega del Premi al candidat guanyador.

 

13-03-2017 - 1:00pm - Sala de Graus ETSAB-UPC
Acto oficial: Lectura del veredicto del jurado. Entrega del Premio al candidato ganador.

13-03-2017 - 1:00pm - Sala de Graus ETSAB-UPC
Official act: The reading of the jury’s verdict. Awarding of the Prize to the winning candidate

13-03-2016 - 7:00pm - Sala d’Actes COAC
Conferència; The invention of Frank Gehry. Impartida per el professor Jean-Louis Cohen, president del jurat de la primera edició.

13-03-2016 - 7:00pm - Sala d’Actes COAC
Conferencia; The Invention of Frank Gehry. Impartida por el profesor Jean-Louis Cohen, presidente del jurado de la primera edición.

13-03-2017 - 7:00pm - Sala d’Actes COAC
Lecture “The Invention of Frank Gehry” by prof. Jean-Louis Cohen, President of the Jury for the First Edition

16-03-2016
Tancament del període d'Admissió de Candidatures. La selecció de finalistes es publicarà el mes de març de 2017.

16-03-2016
Fin del proceso de Admisión de Candidaturas. La selección de finalistas será publicada en Marzo 2017.

15-07-2016
Closing of the Acceptance of Nominations process. The selection of finalists will be published on November 15th 2016.

16-03-2016
Inici del període d'Admissió de Candidatures, que restarà obert fins el 15 de juliol.

16-03-2016
Inicio del proceso de Admisión de Candidaturas, que se mantendrá abierto hasta el 15 de julio.

16-03-2016
Launching of the Acceptance of Nominations process. The application procedure will be opened until July 15th.

15-03-2016
Presentació de la primera edició del Premi Europeu Manuel de Solà-Morales al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

15-03-2016
Presentación de la primera edición del Premio Europeo Manuel de Solà-Morales en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

15-03-2016
Presentation of the first Edition of the European Prize Manuel de Solà-Morales at Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).