Dr. Marcel Smets

 • Arquitecte, Professor d’Història de l’arquitectura i especialista en urbanisme a la New York University of Fine Arts i al Collège de France París, actuant com a president.
 • Arquitecto, Profesor de Historia de la Arquitectura y especialista en Urbanismo en la New York University of Fine Arts y en el Collège de France París, actuando como presidente.
 • Architect and urban designer, emeritus professor in urbanism at the university of Leuven.
  Chairman of the jury.

 

 

Dr. Matthew Carmona

 • Arquitecte, Professor d’Arquitectura i Disseny Urbà a la KU Leuven Department of Architecture, actuant com a vocal.
 • Arquitecto, Profesor de Arquitectura y Diseño Urbano en la KU Leuven Department of Architecture, actuando como vocal.
 • Architect, Professor of Planning & Urban Design, The Bartlett School of Planning, UCL.

Montserrat Nogués i Teixidor

 • Arquitecta, Professora d’Urbanisme a l’ETSAB, en representació del Laboratori d’Urbanisme i actuant com a secretària del jurat.
 • Arquitecta, profesora de Urbanismo en la ETSAB, en representación del LUB y actuando como secretaria del jurado.
 • Architect, representing the Sponsors of the Arquia Foundation.
 

Dr. José González-Cebrián Tello

 • Arquitecta, Professora d’Urbanisme a l’ETSAB, en representació del Laboratori d’Urbanisme i actuant com a secretària del jurat.
 • Arquitecta, profesora de Urbanismo en la ETSAB, en representación del LUB y actuando como secretaria del jurado.
 • Architect, Honorary Professor of Urbanism at the Architecture School of A Coruña.
  Jury's secretary and LUB's representative.