El Premi Europeu Manuel de Solà-Morales reconeix cada dos anys les millors recerques universitàries en el camp de la urbanística per obtenir el grau de doctor (PhD). Segons les bases que es publiquen a www.lub.upc.edu/msmprize, podran presentar-s’hi aquelles tesis doctorals que tenen l’urbanisme com a fons de la seva recerca, presentades en una universitat i llengua europea. El premi honora la memòria del professor i arquitecte Manuel de Solà-Morales i Rubió (1939- 2012) que va ser mestre en l’urbanisme entès com una activitat intel·lectual i creativa, compromesa amb la millora de les ciutats a través del que ell anomenava «una recerca insistent».
El Premio Europeo Manuel de Solà-Morales reconoce cada dos años las mejores investigaciones universitarias en el campo de la urbanística para obtener el título de doctor (PhD). Según las bases publicadas en www.lub.upc.edu/msmprize, podrán presentarse todas aquellas tesis doctorales que tienen el urbanismo como objeto de su investigación, presentadas en una universidad y lengua europea. El premio honra la memoria del profesor y arquitecto Manuel de Solà-Morales i Rubió (1939-2012) que fue maestro en el urbanismo entendido como actividad intelectual y creativa, comprometida con la mejora de las ciudades a través de lo que él llamaba “una búsqueda insistente”.
Every two years, the Manuel de Solà-Morales European Prize will recognize the best university research in the field of urbanism carried out by a student granted a PhD. Candidates can be anyone studying at a European University whose research for their doctoral thesis is grounded in urbanism, according to the application procedure on lub.upc.edu/msmprize. The award honours the memory of Professor of Urbanism, and architect, Manuel de Solà-Morales Rubio (1939-2012) who understood his subject as a creative and intellectual activity, committed to improving cities through what he called "persistent research".
 

 

 

 

El Premi Manuel de Solà-Morales és una iniciativa acadèmica de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya on va impartir docència més de quaranta anys. El Laboratori d’Urbanisme de Barcelona que ell va fundar l’any 1968 assumeix l’organització, vetlla pel desenvolupament del premi i facilita la màxima difusió dels treballs guardonats.

El premio es una iniciativa académica de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) donde impartió docencia durante más de cuarenta años. El Laboratori d’Urbanisme de Barcelona (LUB) que él fundó en 1968, asume la organización, vela por el desarrollo del premio y facilita la máxima difusión de los trabajos galardonados.
The award is an academic initiative of the ETSAB (Barcelona School of Architecture) at the UPC (Polytechnic University of Catalonia) where he taught for more than forty years. The LUB (Barcelona Urbanism Laboratory) which he founded in 1968, organizes, oversees and facilitates the development of the award and the maximum dissemination of the works which receive it.