13-03-2017 - 1:00pm - Sala de Graus ETSAB-UPC
Acte oficial: Lectura del veredicte del jurat. Entrega del Premi al candidat guanyador.

 

13-03-2017 - 1:00pm - Sala de Graus ETSAB-UPC
Acto oficial: Lectura del veredicto del jurado. Entrega del Premio al candidato ganador.

 

13-03-2017 - 1:00pm - Sala de Graus ETSAB-UPC
Official act: The reading of the jury’s verdict. Awarding of the Prize to the winning candidate

13-03-2016 - 7:00pm - Sala d’Actes COAC
Conferència; The invention of Frank Gehry. Impartida per el professor Jean-Louis Cohen, president del jurat de la primera edició.

13-03-2016 - 7:00pm - Sala d’Actes COAC
Conferencia; The Invention of Frank Gehry. Impartida por el profesor Jean-Louis Cohen, presidente del jurado de la primera edición.

13-03-2017 - 7:00pm - Sala d’Actes COAC
Lecture “The Invention of Frank Gehry” by prof. Jean-Louis Cohen, President of the Jury for the First Edition

16-03-2016
Tancament del període d'Admissió de Candidatures. La selecció de finalistes es publicarà el mes de març de 2017.

16-03-2016
Fin del proceso de Admisión de Candidaturas. La selección de finalistas será publicada en Marzo 2017.

15-07-2016
Closing of the Acceptance of Nominations process. The selection of finalists will be published on November 15th 2016.

16-03-2016
Inici del període d'Admissió de Candidatures, que restarà obert fins el 15 de juliol.

16-03-2016
Inicio del proceso de Admisión de Candidaturas, que se mantendrá abierto hasta el 15 de julio.

16-03-2016
Launching of the Acceptance of Nominations process. The application procedure will be opened until July 15th.

15-03-2016
Presentació de la primera edició del Premi Europeu Manuel de Solà-Morales al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

15-03-2016
Presentación de la primera edición del Premio Europeo Manuel de Solà-Morales en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

15-03-2016
Presentation of the first Edition of the European Prize Manuel de Solà-Morales at Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).